Kategórie

ZÁRUKA

Záručné podmienky:
 
Záručná doba všetkým osobám používajúcim výrobok pre účely podnikania nie je stanovená obč. zák. a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Záruka u všetkých výrobkov tovarov na týchto internetových stránkach je 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE: na závady spôsobené mechanickým poškodením tovaru, tj. Prirodzené opotrebovanie funkčných častí výrobku v dôsledku používania stroja (napr. Jazdené kolieska, zhrdzavené čapy), neodbornou manipuláciou, elektrickými výbojmi (elektrostatické, magnetické polia alebo napäťovú špičkou), užívaním tovaru v rozpore s obvyklým spôsobom užívania (napr. používanie tovaru v mokrom, chemickom prostredí) a porušením pravidiel užívania a obsluhy uvedených v manuáli.

Dodávateľ či servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamácie chyby na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky či emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Následne bude zákazník vyzvaný k vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.
 
Lehota na vybavenie reklamácie je podľa zákona č. 634/1992 Zb. tridsaťdňova.

Kupujúci je povinný, ak sa s predávajúcim výslovne nedohodne inak, odovzdať predávajúcemu reklamovaný tovar či jeho diel spolu so všetkým príslušenstvom, ktoré mu bolo dodané.
Adresa pre doručovanie a vyzdvihovaní reklamácií: Gekkon international s.r.o., Hradišťská 407, 533 52 Pardubice.


A předsa sa točí

Košík  

Žiadne produkty

Doručenie 0,00 €
Spolu 0,00 €

Objednávka po telefóne


Objednávka po telefonu Nechcete se zdržovať vyplnením objednávky
Objednajte po telefóne.
+421 949 558 495
Rýchly dopyt