Kategórie

Všeobecné obchodnÉ podmIEnky

Objednanie tovaru:

Odoslaním objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť jeho objednávky a súhlasí s nákupným poriadkom e-shopu. Po odoslaní objednávky sa zákazníkovi zobrazí informácia o zaradení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu. Ak zákazník pri zadávaní objednávky správne vyplní emailovú adresu, bude mu na ňu doručená kópia objednávky ako potvrdenie zapísania objednávky do objednávkového systému e-shopu.

 

Spôsob dopravy:

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe prepravnou službou do 48hodin. od záväzného potvrdenia objednávky. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke.

 

Prevzatie tovaru

Odporúčame prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie, doporučujeme spísať za prítomnosti dopravcu záznam o poškodení zásielky, uľahčí to prípadnú reklamáciu.

Podpísaním prepravného listu prepravcovi zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazilo mechanicky nepoškodený. Preto radšej pred podpisom dôkladne skontrolujte tovar.

 

Cena dopravy:

viz: platobné a dodacie podmienky

 

Platba za tovar:

 -Platba vopred na účet 4014472365/7500 ČSOB Slovenská republika/ proforma faktúra - viz.platební a dodacie podmienky

 

 

 -Dobierka- viz.platební a dodacie podmienky

 

 

Záručné podmienky:

Záručná doba všetkým osobám používajúcim výrobok pre účely podnikania nie je stanovená obč. zák. a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Záruka u všetkých výrobkov tovarov na týchto internetových stránkach je 24mesiacov nie je uvedené inak.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE: na závady spôsobené mechanickým poškodením tovaru, tj prirodzené opotrebovanie funkčných častí výrobku v dôsledku používania stroja (napr. jazdené kolieska, zhrdzavené čapy), neodbornou manipuláciou, elektrickými výbojmi (elektrostatické, magnetické polia alebo napäťovú špičkou), užívaním tovaru v rozpore s obvyklým spôsobom užívania (napr. používanie tovaru v mokrom, chemickom prostredí) a porušením pravidiel používania a obsluhy uvedených v manuáli.

Dodávateľ či servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamácie chyby na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky či emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Následne bude zákazník vyzvaný k vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.

Lehota na vybavenie reklamácie je podľa zákona č 634/1992 Sb. tridsaťdňovú.

Kupujúci je povinný, ak sa s predávajúcim výslovne nedohodne inak, odovzdať predávajúcemu reklamovaný tovar či jeho diel spolu so všetkým príslušenstvom, ktoré mu bolo dodané.

Adresa pre doručovanie a vyzdvihovaní reklamácií: Gekkon international sro, Milheimova 2915, 530 02 Pardubice.

 

Lehota pre vrátenie tovaru:

Ak kupujete tovar ako súkromná osoba (nie podnikateľ), máte v súlade so zákonom č 367/2000 možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (toto ustanovenie platí pri objednaní cez e-shop). V prípade vrátenia tovaru nás prosím kontaktujte a písomne uveďte, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla predajného dokladu, dátumu nákupu a Vášho čísla účtu či adresou pre vrátenie peňazí. Následne zašlite kompletné nepoužitý tovar v originálnom obale spolu s dokladom o kúpe späť na našu adresu. Neposielajte tovar na dobierku. Finančná čiastka za vrátený tovar Vám bude vyplatená do 5 dní po obdržaní a kontrole vráteného tovaru. Tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie).

 

Zrušenie objednávky zákazníkom po už vykonanej expedícii:

V prípade zrušenia objednávky zákazníkom už po vykonanej expedícii objednaného tovaru (tovar už bol odovzdaný prepravcovi), budú zákazníkovi účtované vzniknuté zvýšené náklady na přeprvu tam aj späť podľa aktuálneho cenníka prepravca.


Ostatné dojednania:

Firma Gekkon international s.r.o. prehlasuje, že Vaše poskytnuté dáta budú považovať za osobné a teda podľa zákona 101/2000 Zb. (Zákon o ochrane osobných údajov) Vám zaručuje ich ochranu, že je v žiadnom prípade neposkytne tretej osobe, a že ich bude využívať výhradne pre svoju vlastnú potrebu.

Ochrana osobných údajov:

 

Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

 

 

 

ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES:

 

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiacu so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

 
A předsa sa točí

Košík  

Žiadne produkty

Doručenie 0,00 €
Spolu 0,00 €

Objednávka po telefóne


Objednávka po telefonu Nechcete se zdržovať vyplnením objednávky
Objednajte po telefóne.
+421 949 558 495
Rýchly dopyt