Kategórie

Spoločnosť Gekkon International s.r.o. spracúva osobné údaje v rozsahu potrebnom na plnenie svojich zákonných aj zmluvných povinností.Kladieme vysoký dôraz na ochranu osobných údajov, či už z pohľadu ich dôvernosti, integrity alebo dostupnosti. Prijali sme opatrenia pre zabezpečenie elektronických dát a celého IT prostredia spoločnosti a jednotlivých prevádzkovaných portálov.

Implementovali sme technické štandardy pre bezpečnosť premávky na úrovni sietí, databáz, serverov, portálov, pracovných staníc a pod.,Nevyhnutnou súčasťou nášho riešenia je aj jasné definovanie bezpečnej manipulácie s osobnými údajmi v tlačenej aj elektronickej podobe. Náš DPO dbá na správne a bezpečné spracovanie osobných údajov zákazníkov, obchodných partnerov i zamestnancov spoločnosti.S ohľadom na zákonné požiadavky uchovávame dokumentáciu s osobnými údajmi po dobu nevyhnutnú na plnenie zákonných povinností.


A předsa sa točí

Košík  

Žiadne produkty

Doručenie 0,00 €
Spolu 0,00 €

Objednávka po telefóne


Objednávka po telefonu Nechcete se zdržovať vyplnením objednávky
Objednajte po telefóne.
+421 949 558 495
Rýchly dopyt