Vitajte na EULIFTU viac o nás

Produkty v akcii nájdete tu.

Telefon Vyhľadávanie Košík

EULIFT.sk

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Identifikační údaje provozovatele:

GEKKON International sro

Milheimova 2915
530 02 Pardubice

IČ: 25930681

Názov predajného portálu:

www.eulift.sk

Objednávkový tovar:
Odesláním objednávky vybraného tovaru zákazníkov potvrdzuje záväznosť jeho objednávky a súhlasím s nákupným riadkom e-shopu. Po odoslaní objednávky sa zákazníkom zobrazí informácie o zaradení jeho objednávok do objednávkového systému e-shopu. Ak zákazník pri zadávaní objednávky správne vyplní emailovú adresu, bude mu doručená objednávka ako potvrdenie zadania objednávky do objednávkového systému e-shopu.
Spôsob dopravy:
Tovar môže byť dodaný buď osobne na adrese sídla predajcu, alebo prepravovaný na adresu kupujúceho prepravnej služby. Nebezpečí vzniku škody na tovare pri preprave nekúpite. Dopravu kupuje predávajúci s kúpnou cenou za dopravu podľa platného cenníka. Objednané tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodané v najkratšej dobe prepravy službou do 48 hodín od záväzného potvrdenie objednávky. Tovar považujem za doručené doručenie adresy, ktorú zákazník požaduje v dohode.
Prevzetí tovaru:
Odporúčame prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie, odporúčame uviesť záznam nosiča o poškodení zásielky, uľahčíte prípadnú reklamu. Podepsáním přepravního listu přepravce zákazníka súhlasím s prevzatím tovaru a potvrdzujem, že dorazilo mechanicky nepoškodené. Preto radšej pred podpisem zvlášť významné zboží.
Cena dopravy:
viď. platobné a údaje o podmienkach
Platba za tovar:
Dobírkou. Platba vopred/zálohová faktúra. Hotove (pri osobnom odbere).
Záručné podmienky:
Záručné podmienky sú upravené samostatným dokumentom – Záručné podmienky Gekkon international sro, EULIFT, zverejnené na webových stránkach E-shopu predajcu, tieto záručné podmienky tvoria súčasť všeobecných obchodných podmienok predajcu.
Adresa pre uplatnenie, doručovanie a vyzdvihovanie reklám:
Gekkon international sro, EULIFT,
Milheimova 2915,
530 02 Pardubice.
Ľuta pre vrátenie tovaru:
Kupujete-li zboží jako soukromá osoba (nepodnikateľ), máte v súlade se zákonom č. 367/2000 možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (toto ustanovenie platí pri objednaní cez e-shop). V prípade doručenia tovaru nás prosím kontaktujte a písomne ​​uveďte, prosíme o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla
predajného dokladu, údajov nákupu a vášho čísla účtu či adresou pre vrátenie peňazí. Následne pošlite kompletné nepoužité tovar v originálnom obale spolu s dokladom o kúpe späť na našu adresu. Neposílejte tovar na dobírku. Finančná čiastka za vrátené zboží Vám bude vyplatená do 5 dní po získaní a
kontrole vráteného tovaru. Tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva a kompletnej dokumentácie).

Zrušenie objednávky zákazníkom po už vykonanej expedícii:
V prípade zrušenia objednávky zákazníka už po vykonanej expedícii objednaného tovaru (zboží již bylo předáno přepravci), budú zákazníci účtované vzniknuté viacnáklady na prepravu tam i späť podľa aktuálneho cenníka přepravce.

Ostatné ujednanie:
Firma Gekkon international sro prohlašuje, že Vaše poskytnuté údaje budú dle zákona a za osobné a tedy 101/2000 Sb. (Zákon o ochrane osobných údajov) Vám zaručujem ich ochranu, že je v žiadnom prípade neposkytnutá tretia osoba, a že bude využívať výlučne pre svoju vlastnú potrebu.

Ochrana osobných údajov:
Svou informačnou povinnosťou voči kupujúcemu vo zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov ao
směrnice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely zrušenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych záväzkov predajcu, ktorý plní predajcu prostredníctvom osobitného dokumentu.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES:

súhlasím so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predajcu na
elektronickou adresou kupujúceho a ďalej súhlasím so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu
adresu kupujúceho. Svou informačnou povinnosťou voči kupujúcemu vo zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so
spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely odoslania obchodného oznámenia plní predávajúci prostredníctvom
zvláštneho dokumentu.

Práva a povinnosti zmluvných strán:
K mimosúdnému riešeniu spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se
sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Volba práva a sudiště při dodávce do ciziny:
Uzatváraním kúpnej zmluvy sa strany dohodnú, že všetky práva a povinnosti z nich vyplývajú budú řídit
právním řádem České republiky. Ďalej sa strany dohodnú, že všetky spory z tejto zmluvy vyplývajú alebo s ní
súvisiace budú rozhodnuté obecným súdom predávajúceho v dobe vzniku sporu.